MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

SATICI                       :

Dresslife 

ADRES                       : Akdeniz Mah. 1333 sok. Helvacıoğlu İşhanı No:2 K:3   Çankaya -İzmir

TELEFON                   : 0232 441 21 12

WEB                           www.Dresslife.com.tr

E. – POSTA                [email protected]     

VERGİ DAİRESİ         : KONAK

VERGİ NUMARASI    : 29966178738

 

ALICI                         :

            ADI SOYADI                                       :

            VATANDAŞ / VERGİ NO                   :

            ADRES                                               :

            TELEFON                                          :

            ELEKTRONİK POSTA                      :

 

Bilgilendirme formunun ilerleyen metinlerinde taraflar kısaca ÜYE / MÜŞTERİ ve Dresslife olarak anılacaktır. ( Üye / Müşteri aynı zamanda TÜKETİCİ ‘ yi ifade eder.) ** (Vat.No = Vatandaşlık Numarası / Ver. D. No = Vergi Dairesi ve Numarası )

Bu sözleşme, ÜYE/MÜŞTERİ' nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere Dresslife’ya  ait www.Dresslife.com.tr elektronik ticaret internet sitesine sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ÜYE/MÜŞTERİ 'ye satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ÜYE/MÜŞTERİ bu sözleşmeyi www.Dresslife.com.tr elektronik ticaret sitesinden onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/lerin bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

2. SİPARİŞ NUMARASI - SİPARİŞ TARİHİ -  MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ – ÜYE/MÜŞTERİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat/ları, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ÜYE/MÜŞTERİ' nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ÜYE/MÜŞTERİ' nin bulunduğu yerde şubesi bulunmadığı takdirde ÜYE/MÜŞTERİ' nin Dresslife tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ÜYE/MÜŞTERİ' ye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.

2.1 ÜRÜN BİLGİLERİ

SİPARİŞ NUMARASI                                                 
SİPARİŞ TARİHİ  

 

ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ VE MARKASI ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT
         
         
  TOPLAM ÜRÜN BEDELİ  
KDV TOPLAMI  
GENEL TOPLAM  

2.2 ÖDEME BİLGİLERİ

KART TİPİ                                                      
KART NUMARASI  
ÖDEME  
TAKSİT  
TUTAR  

2.3 TESLİMAT BİLGİLERİ

ADI SOYADI                                      
ADRES  
TEELFON  

2.4 FATURA BİLGİLERİ

ADI SOYADI                                                                                              
VATANDAŞ / VERGİ NUMARASI  
ADRES  
TELEFON  
ELEKTRONİK POSTA  

2.5. ÜYE/MÜŞTERİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

2.5.1. ÜYE / MÜŞTERİ, aşağıdaki hususlarda, bu sözleşmenin ÜYE/MÜŞTERİ tarafından www.Dresslife.com.tr elektronik ticaret sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

2.5.2. ÜYE/MÜŞTERİ ‘ye Bilgilendirme Formu ile aşağıdaki hususlar Ön Bilgilendirme olarak yapılmıştır. Dresslife’ nın unvanı /iletişim bilgileri / güncel tanıcı bilgileri / ürün bilgileri / ödeme bilgileri / teslimat bilgileri / fatura bilgileri / ödeme koşulları / sipariş ve teslimat kısıtları / üye-müşteriye ait olacak masraflar / güvenlik-gizlilik-kişisel-elektronik iletişim ve fikri sınai haklara ilişkin bilgilendirme/ üye-müşterinin Dresslife ’ya vermiş olduğu izinler / üye-müşterinin cayma hakkını kullanabileceği ve kullanmayacağı haller hakkında bilgilendirmeler / cayma hakkını nasıl kullanacağına dair bilgiler / cayma hakkının kullanılmasına dair yasal süre bildirimi / süresinde ve usulünde kullanılmamış cayma hakkının kullanılmamış sayılacağı bildirimi / ödül puan - hediye çek – hediye ürün gibi verilen ekstra unsurların cayma hakkının kullanılması ile iade yöntemlerinin bildirimi / yasal süre ile bilgileri muhafaza edileceğine ilişkin bilgilendirme / uyuşmazlık hallerinde üye-müşterinin Dresslife 'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği bilgisi gibi bildirimler detaylı olarak ÖN BİLGİLENDİRME formu ile ÜYE/MÜŞTERİ' ye yapılmıştır. ( İş bu maddede başlıklar halinde sunulan unsurlar bildirim formunda detaylı olarak yer almaktadır. İş bu madde olabilecek her hangi bir eksiklik halinde Bildirim Formu içeriği geçerli olup Bildirim Formu bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.)

3. ÖDEME SEÇENEKLERİ – KISITLAMALAR – TESLİM ŞARTLARI

3.1. Sipariş konusu Ürün/ler, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ÜYE/MÜŞTERİ' ye bildirdiği yukarıdaki adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde ÜYE / MÜŞTERİ’ ye teslimi zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Dresslife teslimat ile ilgili olarak ÜYE/MÜŞTERİ’ye mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda ÜYE/MÜŞTERİ siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

3.2. Pek nadirde olsa stoklarda var görülen ürünlerin, elektronik stok envanter hatası nedeniyle var görülmüş olmasına rağmen var olmaması, stoktaki ürünün sipariş hazırlama anında depolama hatası nedeniyle satışa sunulmayacak düzeyde bozulması-yıpranması-kirlenmesi-lekelenmesi-yırtılması-kırılması gibi nedenlerle yoka düşmüş olması, Dresslife’nın sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ÜYE / MÜŞTERİ’ yi açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Üye tarafından bu sipariş için Dresslife ‘ya bir ödeme yapılmış ise Dresslife sipariş bedelini ÜYE/MÜŞTERİ' ye, ÜYE/MÜŞTERİ' nin yapmış olduğu ödeme şekli ile iade edecektir. Bu siparişin teslim edilmemesinden dolayı Dresslife sorumlu tutulmayacaktır. Bu hususu üye peşinen kabul etmiş sayılır. Dresslife 'nın ÜYE/MÜŞTERİ 'ye iade edilecek bedel için, sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Dresslife 'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ÜYE/MÜŞTERİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin ÜYE/MÜŞTERİ ’nin kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.

3.3. Dresslife Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde tüm ÜYE / MÜŞTERİLERİ’ ne siparişleri genel teslim prensipleri dahilinde vermektedir. Ancak KKTC ve Yabancı Ülkeler ’de ikamet eden ve/veya KKTC ve Yabancı Ülke adreslerine yapılması istenen teslimatlar İhracat ve Gümrük Mevzuatına tabii olması nedeniyle, ihracat ve gümrük mevzuatı gereği yapılması gereken masraflar Dresslife tarafından karşılanmamaktadır. Bu masraflar ÜYE / MÜŞTERİ’ ye aittir. Bu yönlü bir sipariş gelmesi halinde Dresslife bu siparişi karşılayamayacağını ÜYE / MÜŞTERİ’ ye bildirebileceği gibi, bahse konu masrafları ÜYE / MÜŞTERİ’ ye bildirerek masrafların ÜYE / MÜŞTERİ tarafından karşılanması halinde siparişi gönderebilecektir. KKTC Ve Yabancı Ülkelere yapılan gönderilerde ÜYE / MÜŞTERİ cayma veya iade hakkını kullanmak isterse tüm gümrük masraflarından sorumlu olup hiçbir surette bu bedellerin iadesini isteyemez.

3.4. ÜYE / MÜŞTERİ  www.Dresslife.com.tr elektronik platformu üzerinde belirtilen fiyat ve ödeme koşulları ile, Havale / EFT,Kredi Kartı ve Kapıda Ödeme yöntemlerinden birini tercih edebilir.

3.5. Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ÜYE/MÜŞTERİ' ye aittir. Dresslife, satış anında yürüttüğü ve www.Dresslife.com.tr web sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara ve promosyonlu satışlara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ÜYE MÜŞTERİ'ye yansıtmayabilir. Kapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir. Bu servis için kargo şirketi 9.00 TL tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde iade edilemez. Ürün iadelerinde Kampanya kapsamındaki Ücretsiz Kargo tutarı, iade tutarından düşülür.

3.6. Dresslife, ürünlerin gönderiminde kullanılacak kargo şirketlerini dilediği zaman değiştirebilir. Dresslife gönderileri teslimlerini anlaşmalı kargo şirketlerince yapmaktadır. Anlaşmalı kargo şirketinin ÜYE / MÜŞTERİ’ nin bulunduğu yerde veya teslimatın yapılması istendiği yerde şubesi olmaması halinde, ÜYE/MÜŞTERİ’ nin ürünü/leri, kargo şirketinin, Dresslife tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekecektir.

3.7. Ürünlerin kargo firması tarafından ÜYE / MÜŞTERİ’ ye yada yetkilendirdiği kişilere adreste kimse olmaması nedeniyle teslim edilememiş olması, ürünün kargo şirketinde beklemiş olması gibi hallerde Dresslife sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır. Bu durumlarda ÜYE / MÜŞTERİ, sevkiyatın takibiyle sorumlu olduğu gibi, ürünün zamanında teslim edilmediği gibi nedenler ileri sürerek her hangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Ürünün kargoda beklemesi eseri doğacak, bozulma, miadının geçmesi gibi unsurlardan kaynaklanan her türlü zararlardan ve kargoda bekleyen ürünlerin Dresslife ‘ya iadesi için gerekli her türlü masraflardan ÜYE/MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

3.8. ÜYE / MÜŞTERİ ‘i ürünü/leri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürün/lerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/leri kabul etmemek ve Kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Dresslife sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.9.ÜYE/MÜŞTERİ’ nin ürün/leri teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Dresslife’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Dresslife, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürün/leri teslim etmeyebilir.

3.10. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Dresslife’'ya ödememesi yada ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ÜYE/MÜŞTERİ tarafından Dresslife 'ya iade edilmek zorundadır. Ürün bedelinin ödenmemesi ÜYE/MÜŞTERİ ’nin Banka'ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları ÜYE/MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Dresslife 'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

3.11. Yanlış anlaşılmaya sebep vermemek bakımından; ÜYE/MÜŞTERİ 'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Dresslife'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları taraflar arasında kurulacak Mesafeli Satış Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Dresslife 'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ÜYE/MÜŞTERİ 'nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

4. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

www.Dresslife.com.tr WEB sitesi üzerindeki bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

4.1. ÜYE/MÜŞTERİ tarafından www.Dresslife.com.tr WEB sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Dresslife tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ÜYE/MÜŞTERİ cihazından girildiğinden ÜYE/MÜŞTERİ tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ÜYE/MÜŞTERİ 'ye aittir. 

4.2. ÜYE/MÜŞTERİ ’nin sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; ÜYE/MÜŞTERİ ‘nin www.Dresslife.com.tr WEB sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Dresslife, dahil olduğu Grup Şirketlerde mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme,iletişim, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ÜYE/MÜŞTERİ kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

 4.3.ÜYE/MÜŞTERİ, Dresslife'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya gerek yine belirtilen şekilde ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ÜYE/MÜŞTERİ’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ÜYE/MÜŞTERİ isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Dresslife 'ya  her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 4.4. www.Dresslife.com.tr WEB sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Dresslife'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Dresslife'ya aittir. Dresslife yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Dresslife tarafından www.Dresslife.com.tr WEB sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.www.Dresslife.com.tr WEB sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Dresslife sorumlu değildir.

5. CAYMA HAKKININ OLDUĞU DURUMLAR, BU HAKKIN KULLANILMA ŞARTLARI, SÜRESİ, USULÜ VE DİĞER ŞARTLAR

5.1. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.

5.2. Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği ÜYE/MÜŞTERİ sorumlu olup bu sebeple ürüne ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren Dresslife ‘nın kabul etmesi halinde  ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapma hakkı Dresslife’ ya aittir.

5.3. ÜYE / MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına aşağıdaki hükümleri yerine getirmek şartı ile sahiptir. Ancak, tek kullanımlık ürünlerin ve hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, abiye ürünler, iç giyim ürünleri, mayo, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış, etiketleri koparılmamış, etiketleri yıpranmamış, etiketlerinin yeri değiştirilmemiş,  ürün üzerinde olması halinde güvenlik işaretleri gibi hususların zarar görmemiş ve kullanılmamış olmaları durumunda iade edilebilir.

5.4. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502)’ a dayanılarak yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (27.11.2014 tar. 29188 Sayılı Res.Gaz.) ‘nin 15 maddesi cayma haklarının istisnalarını tanımlamaktadır. Bu maddenin “ç” fıkrası “ Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.” tanımlamasını içermekte olup üye/müşteri, tanımlı mal ve hizmet alımlarında cayma hakkını kullanamayacaktır. Abiye, mayo, iç çamaşırı gibi ürünler kişiye özel ürünler sınıfında olduğundan dolayı, bu ürünlerin yönetmelik hükümleri esasları dahilindeki unsurlara uyulmaması ve/veya kullanıldıktan sonra ÜYE/MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanmak istemesi, toplumsal sağlık ve hijyen şartlarının korunmasına engel olacağından tekraren satışa sunulması mümkün değildir. Belirtilen şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmeyecek kargo ücretleri ÜYE/MÜŞTERİ’ye ait olmak üzere geri gönderilecektir. Yönetmelik hükümlerinde ve işbu bilgilendirme formunda yer alan vasıflarını kaybetmemiş abiye ürünlerde müşteri ivedi olarak cayma hakkını kullanmak zorundadır. Abiye ürünü teslim alan müşteri en geç bir gün içinde cayma hakkını Dresslife’ ya bildirmek zorundadır.

5.5. Ancak, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Üye/Müşterinin istifade ettiği) Şirketimiz ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı ÜYE/MÜŞTERİ’ye iade edilecek tutardan mahsup edilerek ÜYE/MÜŞTERİ’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); ÜYE/MÜŞTERİ'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır.

5.6. ÜYE/MÜŞTERİ’nin cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak Dresslife ’ya ulaştırması gereklidir. ÜYE/MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanabilmesi için iş bu bilgilendirme formu ekinde veya www.Dresslife.com.tr adresinde yer alan Cayma Formunda yer alan hususları eksiksiz olarak Dresslife’ ya ulaşması gereklidir. Cayma Formu üzerinde ve bilgilendirme formu üzerinde Dresslife ‘ya ait işyeri adresi, faks numarası ve elektronik posta adresi yer almaktadır. Cayma Formunun Dresslife’ ya ulaşmasından itibaren Dresslife yasal süresinde ÜYE/MÜŞTERİ’ye teyit bilgilendirmesi yapacaktır. Dresslife tarafından yapılacak teyidin ardından, bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanısıra ürünün Dresslife’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Dresslife’ya iletilmesi zorunludur.

5.7. Üye / Müşteri cayma talebini Dresslife ’ya bildirerek, kargo teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde, iade etmek istediği ürünleri ARAS KARGO ile masraflar Dresslife’ ya ait olmak üzere göndermek zorundadır. İadeye konu olan ürünlerin Dresslife’ ya ulaşmasından sonra yapılacak kontrol-muayene-bilirkişi incelemesi v.b. işlemler sonrası ürünlerin iade alınmasında sakınca görülmediği hallerde, bedelleri cayma hakkının kullanılmasından itibaren 14 gün içinde Dresslife tarafından ÜYE/MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı yöntemle iade edilecektir.

6. ÜYE / MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAĞI HALLER

6.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.2. ÜYE/MÜŞTERİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal alımlarında, / sözleşmelerde,

6.3.Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin mal ve hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mal ve hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin mal ve hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.8.Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin mal ve hizmet alımlarında, / sözleşmelerde,

6.9. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Üye / Müşteri'nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hizmet ve mal alımlarında, / sözleşmelerde,

6.10. ÜYE/MÜŞTERİ, iş bu bilgilendirme formunun 6. Maddesi ve 6. Maddesinin tüm alt maddelerinde belirtilen mal ve/veya hizmet alımlarında, bu mal ve hizmet alımları için bağıtlanan sözleşmelerden kaynaklı olarak cayma hakkını kullanamaz.

7. DİĞER ŞARTLAR

7.1. ÜYE / MÜŞTERİ ürün ve/veya hizmet satışıyla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini, iş bu sözleşmede yer alan Dresslife’ nın iletişim kanallarından ulaşarak, yazılı şekilde ya da [email protected] elektronik postasını kullanarak Dresslife’ ya bildirebilir.

7.2. Siparişe konu Bilgilendirme Formu (ön bilgilendirme) ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ÜYE/MÜŞTERİ ‘nin bildirmiş olduğu elektronik postaya gönderilmesinden dolayı MÜŞTERİ / ÜYE bu belgeleri digital ortamda saklayarak dilediği zaman inceleyebilir. Dresslife yasal sorumluluk nedeniyle bu verileri 3 yıl süre ile muhafaza edecektir.

7.3. İş bu sözleşmenin “2.5. Üye / Müşterinin Önceden Bilgilendirildiği Hususlar” başlı maddesinde yer hususların bir kısmı bu sözleşmede yer almıyor olabilir, keza bu hususlar Bilgilendirme Formunda detaylı olarak yer almakta olup ön bilgilendirme formu ÜYE / MÜŞTERİ tarafından incelenerek onaylanmıştır. Bilgilendirme Formu iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

7.4.  İş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümünde Dresslife ‘ya ait muhasebe kayıtları, fatura, irsaliyeli fatura, teslim – tesellüm belgeleri gibi yazılı kayıtların yanı sıra Dresslife’ ya ait bilgisayar kayıtları, ses kayıtları, her türlü manyetik ortamdaki kayıtlar delil teşkil eder. İş bu madde taraflar arasında Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili hükümlerince Delil Sözleşmesi mahiyetindedir. Ancak, taraflarla ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan her türlü haklar geçerli ve saklıdır.

7.5. İş bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ÜYE / MÜŞTERİ, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Dresslife’ nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

7.6. ÜYE / MÜŞTERİ iş bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (www.Dresslife.com.tr) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/lerin ve hizmetlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Dresslife ve satışa konu ürün/ler ve hizmetler ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve diğer her türlü koşullar dahil bu sözleşmenin 2.5. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını www.Dresslife.com.tr elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürün/ler ve/veya hizmetleri sipariş ederek iş bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Bu an itibari ile sözleşme yürürlüğe girmiştir.

Dresslife ‘YA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜN VE HİZMETLERİ İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR